تعرفه های ADSL

مشخصات سرویس در شارژ ماهیانه قیمت نهایی (ریال)
512 کيلوبيت | 1 گيگابايت | 1 ماهه | PTE01001C1 87,480
1024 کيلوبيت | 1 گيگابايت | 1 ماهه | PTE01001D1 119,880
512 کيلوبيت | 2 گيگابايت | 1 ماهه | PTE01002C0 126,360
1024 کيلوبيت | 2 گيگابايت | 1 ماهه | PTE01002D0 158,760
512 کيلوبيت | 4 گيگابايت | 1 ماهه | PTE01004C0 204,120
1024 کيلوبيت | 4 گيگابايت | 1 ماهه | PTE01004D0 236,520
512 کيلوبيت | 5 گيگابايت | 3 ماهه | PTE03005C0 340,200
1024 کيلوبيت | 5 گيگابايت | 3 ماهه | PTE03005D0 437,400
512 کيلوبيت | 10 گيگابايت | 6 ماهه | PTE06010C0 637,200
1024 کيلوبيت | 10 گيگابايت | 6 ماهه | PTE06010D0 831,600
512 کيلوبيت | 15 گيگابايت | 12 ماهه | PTE12015C0 1,058,400
1024 کيلوبيت | 15 گيگابايت | 12 ماهه | PTE12015D0 1,447,200
128 کيلوبيت | 3 گيگابايت | 1 ماهه | PTE01003A0 140,940
128 کيلوبيت | 3 گيگابايت | 3 ماهه | PTE03003A0 189,540
1024 کيلوبيت | 10 گيگابايت | 3 ماهه | PTE03010D0 588,600
1024 کيلوبيت | 20 گيگابايت | 6 ماهه | PTE06020D0 1,090,800
1024 کيلوبيت | 30 گيگابايت | 12 ماهه | PTE12030D0 1,792,800
2048 کيلوبيت | 1 گيگابايت | 1 ماهه | PTE01001E1 168,480
2048 کيلوبيت | 2 گيگابايت | 1 ماهه | PTE01002E0 207,360
2048 کيلوبيت | 4 گيگابايت | 1 ماهه | PTE01004E0 285,120
2048 کيلوبيت | 10 گيگابايت | 3 ماهه | PTE03010E0 734,400
2048 کيلوبيت | 15 گيگابايت | 3 ماهه | PTE03015E0 864,000
2048 کيلوبيت | 20 گيگابايت | 6 ماهه | PTE06020E0 1,382,400
2048 کيلوبيت | 30 گيگابايت | 6 ماهه | PTE06030E0 1,598,400
2048 کيلوبيت | 30 گيگابايت | 12 ماهه | PTE12030E0 2,376,000
2048 کيلوبيت | 60 گيگابايت | 12 ماهه | PTE12060E0 2,937,600
سرويس ويژه 93 * 1024 30گيگ 12ماهه + مودم رايگان 2,000,000

———————————————————————————————————-

مقدار حجم اضافه قیمت نهایی (ریال)
نیم گیگابایت 19,440
یک گیگابایت 38,880
دو گیگابایت 77,760
سه گیگابایت 116,640
پنج گیگابایت 194,400
ده گیگابایت 345,600
بیست گیگابایت 604,800
پنجاه گیگابایت 1,209,600
صد گیگابایت 2,073,600